Najbližšia sv. omša

mass

Srdečne Vás pozývame na sväté omše v mesiaci Marec, ktoré budú

12.03.2023 o 11:00 hod. 

26.03.2023 o 11:00 hod.

v kostole St. Pius, Philipp-Fleck-Straße 13, 60486 Frankfurt.

 

Všetky sväté omše si môžete pozrieť v časti Bohoslužby.

 

Kde nás nájdete a kedy ?

Slowakische Kath. Gemeinde
Philipp-Fleck-Straße 13
60486 Frankfurt (Mapa)
Utorok: 14:30 – 16:30 (kancelária)
Štvrtok: 10:00 – 13:00 (kancelária)
každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci sv. omša o 11:00 hod.
Bankové spojenie v časti “Farský úrad”:
http://skm-frankfurt.de/farnost/farsky-urad/