Najbližšia sv. omša

mass

Srdečne Vás pozývame na sväté omše v mesiaci September, ktoré budú

10.09.2023 o 11:00 hod.  Slovenská sv. omša v St. Pius

10.09.2023 o 18:00 hod. Kirchweihfest St. Pius

17.09.2023 o 10:30 hod. medzinárodná sv. omša v kostole St. Markus

23.09.202319:00 hod. Slovenská sv. omša s platnosťou na nedeľu v St. Pius

24.09.2023 10:00 hod. Ekumenická slávnosť v ev. Dreifaltigkeitskirche

v kostole St. Pius, Philipp-Fleck-Straße 13, 60486 Frankfurt.

 

Všetky sväté omše si môžete pozrieť v časti Bohoslužby.

 

Kde nás nájdete a kedy ?

Slowakische Kath. Gemeinde
Philipp-Fleck-Straße 13
60486 Frankfurt (Mapa)
Utorok: 14:30 – 16:30 (kancelária)
Štvrtok: 10:00 – 13:00 (kancelária)
každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci sv. omša o 11:00 hod.
Bankové spojenie v časti “Farský úrad”:
http://skm-frankfurt.de/farnost/farsky-urad/