Stretnutie so svätým Mikulášom 04.12.2022

Milé deti, rodičia, priatelia, sestry a bratia,


v nedeľu 4.12.2022 o 11.00 hodine sa stretneme na našej misii pri nedeľnej svätej
omši, po ktorej privítame svätého Mikuláša. Stretnutie bude pokračovať vo farskej
sále posedením pri kapustnici a varenom víne. K spoločnému stolu môžete priniesť
koláče a rôzne vianočné dobroty.


Pri stretnutí s Mikulášom budeme organizovať aj dobročinnú zbierku pre potreby
slovenského misionára v Kazachstane.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Pozvanka na Mikulasa – 2022