Prvá adventná nedeľa St. Gorazd

Požehnaný Vianočný čas a nádejou naplnený Nový rok 2023!

Vianocny pozdrav 2022