Nedeľná svätá omša 22.01.2023 zrušená!

 
Milí veriaci,
 
v nedeľu 22. 1. 2023  je sv. omša z dôvodu choroby zrušená. Následujúca svätá omša bude v nedeľu 12.02.2023 o 11:00 hod.