Tlačová správa o návšteve p. biskupa Haľka vo  Frankfurte

Drahí veriaci,

 

tešíme sa, že Ste sa zúčastnili sv. omše a diskusného večera s p. biskupom Haľkom.

Pod priloženým odkazom si môžete prečítať tlačovú správu kancelárie konferencie biskupov Slovenska o tejto návšteve.

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230228014