Drahí veriaci,

 

dňa 01.11.2023 o 19:00 hod. (sviatok Všetkých svätých) budeme slúžiť svätú omšu v našej farnosti Sv. Gorazda, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.

Tento deň bude možné, v čase od 17:00 do 19:00 hod., pristúpiť ku sv. spovedi.

 

Na priloženom dokumente si taktiež môžete dôkladne prečítať ohľadne úplných odpustkov pre duše v očistci.

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a Úplné odpustky pre duše v očistci