Bohoslužby

Slovenské sväté omše v kostole St. Pius o 11:00 hodine

Rok 2022

Január 2022

09. 01. 2022 – Krst Krista Pána

23. 01. 2022 – 3. nedeľa v Cezročnom období

Február 2022

13. 02. 2022 – 6. nedeľa v Cezročnom období

27. 02. 2022 – 8. nedeľa v Cezročnom období

Marec 2022

13. 03. 2022 – 2. pôstna nedeľa

27. 03. 2022 – 4. pôstna nedeľa

Apríl 2022

10. 04. 2022 – Kvetná nedeľa (spoločná sv. Omša s nemeckou farnosťou)

17. 04. 2022 – Veľkonočná nedeľa

24. 04. 2022 – 2. Veľkonočná nedeľa (nedeľa Božieho milosrdenstva)

Máj 2022

01.05. 2022 – Sv. omša o 10:00 hod.

08. 05. 2022 – 4. Veľkonočná nedeľa

Jún 2022

12. 06. 2022 – Nedeľa Najsvätejšej trojice

26. 06. 2022 – 13. nedeľa v Cezročnom období

Júl 2022

10. 07. 2022 – 15. nedeľa v Cezročnom období

24. 07. 2022 – 17. nedeľa v Cezročnom období (spomienka na sv. Gorazda)

August 2022

Dovolenka, sväté omše nie sú v pláne.

September 2022

11. 09. 2022 – 24. nedeľa v Cezročnom období

18. 09. 2022 – Kirchweihfest so St. Pius

25. 09. 2022 – 26. nedeľa v Cezročnom období

Október 2022

09. 10. 2022 – 28. nedeľa v Cezročnom období

23. 10. 2022 – 30. nedeľa v Cezročnom období

November 2022

27. 11. 2022 – 1. adventná nedeľa

December 2022

??. 12. 2022 – Sv. Mikuláš, predvianočné stretnutie

11. 12. 2022 – 3. adventná nedeľa

25. 12. 2022 – Narodenie Pána