Bohoslužby

Slovenské sväté omše v kostole St. Pius o 11:00 hodine

Rok 2023

Január 2023

08. 01. 2023 – Krst Krista Pána

22. 01. 2023 – 3. nedeľa v Cezročnom období

Február 2023

12. 02. 2023 – 6. nedeľa v Cezročnom období

26. 02. 2023 – 1. pôstna nedeľa

Marec 2023

12. 03. 2023 – 3. pôstna nedeľa

26. 03. 2023 – 5. pôstna nedeľa

Apríl 2023

02. 04. 2023 – o 10:00 hod – Kvetná nedeľa (spoločná sv. Omša s nemeckou farnosťou)

09. 04. 2023 – Veľkonočná nedeľa

23. 04. 2023 – 3. Veľkonočná nedeľa

Máj 2023

14 .05. 2023 – 6. Veľkonočná nedeľa

28. 05. 2023 – Zoslanie Ducha Svätého

Jún 2023

11. 06. 2023 – 10. nedeľa v Cezročnom období

25. 06. 2023 – 12. nedeľa v Cezročnom období

Júl 2023

09. 07. 2023 – 14. nedeľa v Cezročnom období

23. 07. 2023 – 16. nedeľa v Cezročnom období

August 2023

13. 08. 2023 – 19. nedeľa v Cezročnom období

27. 08. 2023 – 21. nedeľa v Cezročnom období

September 2023

10. 09. 2023 – 23. nedeľa v Cezročnom období o 11:00 hod.

10. 09. 2023 – Kirchweihfest so St. Pius o 18:00 hod.

23. 09. 2023 – svätá omša s platnosťou za nedeľu o 19:00 hod.

Október 2023

22. 10. 2023 – 29. nedeľa v Cezročnom období

November 2023

01. 11. 2023 – 19:00 hod. – Všetkých svätých a spomienka na zosnulých

12. 11. 2023 – 32. nedeľa v Cezročnom období

26. 11. 2023 – 34. nedeľa v Cezročnom období

December 2023

xx. 12. 2023 – Sv. Mikuláš, predvianočné stretnutie

10. 12. 2023 – 2. adventná nedeľa

25. 12. 2023 – Narodenie Pána